qəbul

qəbul
is. <ər.>
1. Verilən, təslim edilən, göndərilən, təklif edilən şeyi alma. Ərizələrin qəbulu başlanır. Teleqramların qəbulu. Malların qəbulu haqqında akt.
2. Götürmə; öz sıralarına alma, daxil etmə. İnstituta qəbul.
3. Söhbət etmək, danışmaq, dinləmək, yoxlamaq, müayinə etmək və s. üçün birini öz yanına buraxma. Müdirin qəbul saatları. Qəbul otağı (gələnlər üçün xüsusi otaq). – Adilə bu gün xəstələrinin qəbulundan sonra iş gününü qurtarıb xalatını soyunmaq istəyirdi ki, Xasayoğlu onun yanına, kənd həkim məntəqəsinə gəldi. Ə. M..
◊ Qəbul etdirmək – qəbul etməyə məcbur etmək. <Qətibənin> bu üsyanı təşkil etdiyi zaman Toğrulu qorxutmaq və nəticədə də öz təkliflərini qəbul etdirməyi düşünmüşdü. M. S. O.. Qəbul etmək – 1) verilən, göndərilən, təslim edilən bir şeyi almaq, götürmək. Poçtdan məktubları qəbul etmək. Göndərilən şeyləri qəbul etmək; 2) idarə etməyə başlamaq, bir işi görməyə razı olmaq, vəzifəni tutmaq. İdarəni qəbul etmək. Direktorluq vəzifəsini qəbul etmək. Yeni vəzifəni qəbul etmək. Şöbəni qəbul etmək; 3) bir təşkilatın sıralarına, tərkibinə daxil etmək, iştiraka buraxmaq, götürmək. Həmkarlar İttifaqına qəbul etmək. İnstituta qəbul etmək. İşə qəbul etmək; 4) söhbət etmək, danışmaq, yoxlamaq, müayinə etmək və s. üçün gələnləri yanına buraxmaq. Direktor saat 2-də qəbul edəcəkdir. Həkim bu gün 10 xəstə qəbul etmişdir; 5) gələn adamı (qonağı və s. -ni) lazımi surətdə və ya hər hansı bir tərzdə qarşılamaq, münasibət göstərmək. Qonaqları təntənə ilə qəbul etdilər. – Nəsir də <Mirzə Qədiri> bir qardaş kimi xoş üzlə qarşılayıb qəbul etmişdi. S. Hüseyn; 6) təsdiq etmək, səs verməklə öz razılığını ifadə etmək. Yığıncaq qərar qəbul etdi. Komissiya layihəni qəbul etdi; 7) içmək, udmaq, atmaq (dərman). Həbi gündə üç dəfə qəbul etmək lazımdır; // öz üzərində hər hansı bir müalicə vasitəsi tətbiq etmək. Vanna qəbul etmək. Duş qəbul etmək. Qəbula keçmək – qəbul edilmək, məqbul hesab edilmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Bul (game) — Bul, also called Buul , Boolk or Puluc , is a running fight game originating in Mesoamerica, and is known particularly among several of the Maya peoples of the Guatemalan highlands. It is uncertain whether this specific game dates back to the pre …   Wikipedia

 • bul|ly — bul|ly1 «BUL ee», noun, plural lies, verb, lied, ly|ing, adjective, interjection. –n. 1. a person who teases, frightens, threatens, or hurts others who are not as strong as he is. 2. Archaic. a hired ruffian; bravo; bullyboy …   Useful english dictionary

 • BUL Transmark — is an Israeli handgun manufacturer of CZ 75 and M1911 clones known particularly for their BUL M 5.Models* BUL M 5 * BUL Cherokee * BUL StormExternal links* Website: [http://www.bultransmark.com http://www.bultransmark.com] …   Wikipedia

 • bul, bul — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyraz imitujący odgłos, jaki wydają wydobywające się z wody i innych płynnych substancji bąble powietrza, pary wodnej, gazu, powstający np. w czasie gotowania, przelewania się wody, dmuchania do wody …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • bul|bul — «BUL bul», noun. 1. a songbird of southern Africa and Asia, often mentioned in Persian poetry. 2. any one of a family of tropical Old World oscine birds. 3. a singer. ╂[probably through Persian bulbul nightingale < Arabic] …   Useful english dictionary

 • bul — ( luri), s.n. – (arg.) Fese. ţig. bul (Bogrea, Dacor., I, 280; Graur 131; Juilland 159). – Der. bul, s.n. (act sexual); bulan, s.n. (cur; vagin); buleală, bul(e)ai, s.f. şi n. (act sexual); bulă, s.f. (prostituată); buli (var. bulăni) …   Dicționar Român

 • bul — bul̃ interj. kartojant nusakomas teliuskavimas, kunkuliavimas: Vilkas inkišo uodegą aketėn ir bul bul bul – žuvys, žuvys, karkitės! Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bul|la — «BUL uh, BUHL », noun, plural bul|lae «BUL ee, BUHL ». 1. a) a round seal of lead appended to a papal bull, stamped on one side with the name of the Pope and on the other with the heads of Peter and Paul. b) a similar seal of the Byzantine and… …   Useful english dictionary

 • Bul (disambiguation) — Bul may mean: * The Bulgarian language * Bul, a Central American game. * Another name for the Hebrew month of Cheshvan * The official country code of BUL …   Wikipedia

 • BUL — bezeichnet: einen Fluss in Osttimor, siehe Bul (Fluss) Die Abkürzung BUL steht für: Bulgarien Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

 • Bul — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”